اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی پایه دهم (مرحله دوم)

اسامی دانش‌آموزان پذیرفته شده آزمون ورودی پایه دهم

(مرحله دوم)