زبان پایه یازدهم

جهت مشاهده کتاب زبان پایه یازدهم اینجا کلیک نمایید.

 

جهت گوش دادن به lesson هر درس روی همان قسمت کلیک نمایید.

Lesson-1

Conversation

New Words and Expressions

Reading

Listening and Speaking

Pronunciation

Learned

 

Lesson-2

Conversation

New Words and Expressions

Reading

Listening and Speaking

Pronunciation

Whatyou Learned

 

Lesson-3

Conversation

New Words and Expressions

Reading

Listening and Speaking

Pronunciation

What you Learned