زبان پایه دهم

جهت مشاهده کتاب زبان پایه دهم اینجا کلیک نمایید.

 

جهت گوش دادن به lesson هر درس روی همان قسمت کلیک نمایید.

LESSON-1

Conversation

New Words and Expressions

Reading

Listening and Speaking

Pronunciation

What you Learned

 

LESSON-2

Conversation

New Words and Expressions

Reading

Listening and Speaking

Pronunciation

What you Learned

 

LESSON-3

Conversation

New Words and Expressions

Reading

Listening and Speaking

Pronunciation

what you blearned

 

LESSON-4

Conversation

New Words and Expressions

Reading

Listening and Speaking

Pronunciation