اجرای جلسات مجازی

قابل توجه اولیاء گرامی و دانش آموزان عزیز،

لطفاً جهت افزایش کیفیت اجرای جلسات مجازی به موارد مطرح شده دقت نمایید و حتماً رعایت کنید.

۱- در پروفایل خود حتماً نام و نام خانوادگی قید شده و از گذاشتن عکس‌های غیرمتعارف پرهیز بفرمایید.
۲- حضور به موقع و مشارکت شما عزیزان در کلاس مجازی حائز اهمیت است.
۳- تکالیف را در ساعت خواسته شده و به موقع ارئه دهید.
۴- از درج هر گونه کامنت غیر درسی یا بحث‌های مسائل شخصی و بی‌مورد در فضای کلاسی جداً خودداری نمایید. ضمناً به عقاید دیگران احترام بگذارید و از مشاجره لفظی با یکدیگر پرهیز کنید.
نظر به اهمیت این موارد، در صورت بروز هر مشکل، دانش‌آموز دسترسی خود را به صفحه‌ی مجازی از دست می‌دهد.

۵- در آزمون‌ها حضور فعال داشته باشید چون بخشی از نمرات مستمر شما از این طریق محاسبه خواهد شد.

۶- جدول ساعات دقیق کلاس‌های مجازی به اطلاع اولیاء خواهد رسید، لذا خواهشمند است با درک نگرانی‌های اولیاء عزیزتان از حضور غیرمتعارف در فضاهای مجازی پرهیز فرمایید.

با امید به اینکه روزهای بهتری در انتظارمان باشد، دست در دست هم این روزها را پشت‌سر خواهیم گذاشت.
دبیرستان شایستگان