برگزاری مراسم یلدا

برگزاری مراسم یلدا برای دانش‌آموزان