برگزاری اولین جلسه شورای دانش‌آموزی

اولین جلسه شورای دانش آموزی با حضور سرکار خانم قاسمی مدیریت دوره دوم و سرکار خانم رفیع‌زاده معاون پرورشی و اعضای شورای دانش‌آموزی در دفتر مدیریت برگزار گردید.