برپایی نمایشگاه به مناسبت هفته دفاع مقدس

آماده سازی فضای مدرسه به مناسبت نمایشگاه هفته دفاع مقدس و همچنین برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت این هفته